Bandenhotel.net is ontstaan in 2007 doordat een bandenservicebedrijf, klant van Impres, veel tijd verspeelde aan het beheer van haar bandenhotel waar winter en/of zomerbanden opgeslagen liggen. Het bandenhotel groeide en de extra handelingen van het personeel groeide hierin mee. Alles werd voorheen handmatig in- en uitgevoerd en er was geen goed overzicht van de opgeslagen banden in het bandenhotel. Daarnaast was het erg lastig om de verzekerde waarde te achterhalen doordat niet overzichtelijk was voor hoeveel waarde er aan banden en velgen lag opgeslagen.

Bandenhotel.net

Het bandenservicebedrijf heeft haar wensen en ideeën besproken met Impres. De oplossing is de webapplicatie Bandenhotel.net. Inmiddels is Bandenhotel.net opnieuw gebouwd en aangepast zodat de webapplicatie voor elk bandenservice-  garage bedrijf te gebruiken is! Bedrijven kunnen door het gebruik van Bandenhotel.net gemakkelijk en simpel hun opslag beheren, klanten zelf laten inloggen, labels printen, orderpicklijsten uitdraaien en de statistieken bekijken van de opgeslagen banden. Impres heeft Bandenhotel.net aangepast zodat deze voor alle autogarages en bandenbedrijven gemakkelijk te snappen en te gebruiken is!

Branchevereniging VACO

In 2012 heeft Bandenhotel.net de samenwerking met de branchevereniging VACO gezocht. De VACO is de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche en behartigt de belangen van haar leden nationaal en internationaal uit de gehele bedrijfskolom. De VACO en de VACO verzekeringdienst Bandenhotel.net ondersteunen en bevelen Bandenhotel.net aan bij hun leden.  De Vereniging VACO onderschrijft Bandenhotel.net omdat de VACO bedrijven wil aanmoedigen om te werken met de webapplicatie Bandenhotel.net. Ieder bedrijf heeft zijn eigen manier van bandenopslag beheer. De VACO vindt Bandenhotel.net de beste, gebruiksvriendelijkste en overzichtelijkste manier van beheren van de bandenopslag en ondersteund de webapplicatie om deze reden. Daarnaast maakt Bandenhotel.net gebruik van de door de VACO opgestelde rekenmethode welke ook door verzekeraars wordt erkend. Als klanten verzekerd zijn via de VACO verzekeringsdienst dan wordt het schade bedrag 100% uitgekeerd. Omdat de branchevereniging VACO Bandenhotel.net onderschrijft, kan Bandenhotel.net VACO-leden VACO-ledenvoordeel bieden bij afname van de software.

Inmiddels is Bandenhotel.net fors gegroeid en gebruiken dagelijks meer dan honderd bandenservicebedrijven, dealers, autogarages en leasemaatschappijen Bandenhotel.net.